Pantun Berkait (Seloka)

 • Pantun Berkait (Seloka)--
  Kata seloka diambil dari bahasa Sanskerta, sloka. Seloka merupakan bentuk puisi
  Melayu Klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya, seloka ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. Kadang-kadang, ada juga seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Apa bedanya dengan Pantun Empat Baris? Bedanya, dalam pantun berkait, antara bait satu dengan bait berikutnya selalu berkaitan.

  Ciri-Ciri Seloka
  - Tiap bait terdiri 2 baris panjang.
  - Tiap baris terdiri atas 18 suku kata (2 x 9 suku kata)
  - Isi bait satu dengan bait berikutnya saling berhubungan
  - Tidak terikat oleh persajakan.
  - Isinya berupa petuah.
  - Baris ke-2 pada bait terdahulu menjadi baris ke-1 pada bait berikutnya dan baris ke-4 pada bait terdahulu menjadi baris ke-3 pada bait berikutnya.

  Contoh:
  Baik budi emak si Randang
  Dagang lalu ditanakkan
  Tiada berkayu rumah diruntuhkan
  Anak pulang kelaparan
  Anak dipangku diletakkan
  Kera di hutan disusui
  15 Desember 2012