SOAL | MENENTUKAN CITRAAN DALAM PUISI


 • Citraan disebut juga Imaji. Citraan adalah efek yang ditimbulkan oleh kata atau susunan kata dalam puisi terhadap pancaindera manusia (Selanjutnya, penjelasan mengenai citraan dapat dibaca di RINGKASAN TEORI TENTANG CITRAAN DALAM PUISI)

  1. ANAK YANG ANGKUH
  Betapa dinginnya air sungai
  Dinginnya! Dinginnya!
  Betapa dinginnya daging duka
  Yang membaluti tulang-tulangku
  . . . .
  Karya W.S. Rendra
  Puisi tersebut menimbulkan citraan . . . .
  a. penglihatan
  b. perabaan
  c. penciuman
  d. pendengaran

  2. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
  Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
  Kata bercetak miring dalam penggalan puisi di atas mengandung citraan . . . .
  a. pendengaran
  b. penglihatan
  c. penciuman
  d. perasaan

  3. Wajah sunyi setengah tengadah
  Menangkap sunyi padang senja
  Dunia tambah beku di tengah derap
  dan suara menderu
  Dia masih sangat muda
  Citraan yang terdapat pada larik keempat penggalan puisi di atas adalah . . . .
  a. penglihatan
  b. perabaan
  c. pendengaran
  d. penciuman

  4. BALADA IBU YANG DIBUNUH
  Bulan sabit terkait malam memberita datangnya
  Waktu makan bayi-bayinya mungil sayang
  Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia
  Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawa
  Citraan yang terdapat pada larik pertama penggalan puisi di atas adalah . . . .
  a. penglihatan
  b. perabaan
  c. pendengaran
  d. penciuman

  5. Tangisan terus terdengar
  seakan alam tak mau kompromi
  manusia terjajar
  terkapar . . . .
  hanya doa yang terucap untuk saudara kami
  TSUNAMI: JERITAN HATI Karya: Yulia Puspa
  Citraan pendengaran terdapat pada baris . . . .
  a. kesatu dan ketiga
  b. kedua dan keempat
  c. kesatu dan kelima
  d. kedua dan ketiga

  6. Ladang Petani
  Karya A. Hasjmi

  Tersisih jauh di luar kota,
  Mendatar ladang setentang mata,
  Dalamnya penuh tanam-tanaman,
  Senang riang pandangan mata,
  Damai aman hati dan sukma,

  Di tengah-tengah tanaman muda,
  Petani berdiri dengan senangnya,
  Memandang ladang penuh kejayaan,
  Tumbuh-tumbuhan banyak macamnya hanya membayangkan datang zaman sentosa,
  Citraan pada bait ke-2 kutipan puisi tersebut adalah …
  a. Penglihatan
  b. Perasaan
  c. perabaan
  d. pendengaran

  Jawaban: 1)B, 2)A, 3)C, 4)A, 5)C, 6)A

  24 Juni 2011