Ringkasan Teori | Ciri-ciri Novel Angkatan 20/30-an

 • Ringkasan Teori | Ciri-ciri Novel Angkatan 20/30-an--

  Ciri-cirinya:
  a. Tema berkisar masalah adat dan kawin paksa
  b. Isinya kebanyakan mengkritik keburukan adat lama dalam soal perkawinan.
  c. Tokoh-tokohnya diceritakan sejak muda hingga meninggal dunia
  d. Konflik yang dialami para tokoh kebanyakan disebabkan perselisihan dalam memilih nilai kehidupan (barat dan timur)
  e. Pleonasme (menggunakan kata-kata yang berlebihan)
  f. Bahasa terkesan kaku dan statis
  g. Bahasanya sangat santun
  h. Para penulisnya kebanyakan berasal dari Pulau Sumatera

  Sinopsis beberapa novel Angkatan 20/30-an:
  @ Novel Salah Asuhan
  @ Novel Layar Terkembang
  @ Novel Dian yang Tak Kunjung Padam
  @ Novel Sitti Nurbaya
  @ Novel Azab dan Sengsara
  20 November 2010